วันนี้ Facebook for iOS ออกอัพเดทเวอร์ชัน 5.0 ซึ่งเป็น Native Application โดยเป็นการเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วย Objective-C เต็มตัว (วิศวกรของ Facebook บอกว่าเปิด Xcode แล้วเลือก "New Project" เลย)
หลังจาก Facebook ได้พัฒนาแอพโดยใช้ HTML5 เนื่องจากต้องการให้สามารถทำงานได้หลายระบบพร้อมกัน แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมแพ้เนื่องจากปัญหาด้านประสิท ธิภาพ ซึ่งในเวอร์ชันใหม่นี้ Facebook เคลมว่าจะมีประสิทธิภาพ 2.5 เท่า เทียบกับเวอร์ชันเก่า
นอกจากนี้เวอร์ชัน iPad ยังสามารถใช้งาน Timeline ได้แล้ว แถมยังสนับสนุน retina display แล้วด้วย
ที่มา - Mashable


อ่านต่อ...