โนเกียและบริษัทชั้นนำรวม 22 แห่ง (ตัวอย่างบริษัทที่ดังๆ เช่น Broadcom, Qualcomm, Samsung, Sony Mobile) ประกาศตั้งกลุ่ม In-Location Alliance เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการค้นหาพิกัดภายในอาคาร (indoor positioning)
เป้าหมายของกลุ่ม In-Location Alliance คือเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง กินพลังงานต่ำ และใช้งานง่าย โดยเบื้องต้นจะอิงอยู่บนเทคโนโลยี 2 อย่างคือ Bluetooth 4.0 และ Wi-Fi ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้ว
โครงการทดลองจะเริ่มต้นในปี 2012 แต่ของจริงจะเริ่มโผล่มาให้เห็นในปี 2013 ครับ
ที่มา - Nokia


อ่านต่อ...