ศาลประเทศเกาหลีใต้ได้ออกคำตัดสินในคดีฟ้องร้องกันระหว่างแอปเปิล และซัมซุงเรื่องสิทธิบัตร โดยออกเป็นสองกรณี กรณีแรกคือซัมซุงฟ้องแอปเปิลว่าละเมิดสิทธิบัตรเรื่อ งการเชื่อมต่อพีซีกับโทรศัพท์ และสิทธิบัตรเรื่องการใช้เครือข่าย 3G โดยศาลมีคำตัดสินให้แอปเปิลหยุดจำหน่ายสินค้าที่ละเม ิดทันที ได้แก่ iPhone 3GS, iPhone 4, iPad รุ่นแรก และ iPad รุ่นที่ 2 รวมทั้งจ่ายค่าเสียหายให้ซัมซุง 40 ล้านวอนหรือคิดเป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์
ในส่วนของอีกคดีคือแอปเปิลฟ้องกลับซัมซุงว่าละเมิดสิ ทธิบัตรการออกแบบหลายรายการ ศาลก็มีคำสั่งให้ซัมซุงหยุดจำหน่าย Galaxy S II และ Galaxy Tab 10.1 เช่นกัน รวมถึงจ่ายค่าเสียหายให้แอปเปิลเป็นเงิน 25 ล้านวอนหรือประมาณ 22,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลเกาหลีใต้นั้นบอกว่าซัมซุ งไม่ได้ละเมิดสิทธิหลักด้านการออกแบบซอฟต์แวร์, ตัวผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ของแอปเปิลแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามบทลงโทษสำหรับสองบริษัทนั้นถือว่าเป็นเง ินเล็กน้อยมากๆ และสินค้าที่สั่งห้ามจำหน่ายก็เป็นสินค้าตกรุ่นแล้วท ั้งสิ้น ในส่วนของคดีที่อเมริกานั้นภายหลังการแถลงปิดคดีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการหารือกันของคณะลูกขุนคร ับ ก็ต้องรอวันที่จะนัดฟังคำตัดสินกันต่อไป
ที่มา: The Verge


อ่านต่อ...