ศาลแคลิฟอร์เนียได้ออกคำตัดสินคดีแอปเปิล-ซัมซุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงานนี้ซัมซุงต้องจ่ายค่าเสียหายกับแอปเปิลเป็นมูล ค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ จากคดีที่ทั้ง 2 บริษัทได้ฟ้องร้องกล่าวหากันเรื่องการละเมิดสิทธิบัต รหลายรายการ ซึ่งคณะลูกขุนใช้เวลาประชุมหารือร่วมกันทั้งหมด 21 ชั่วโมง กับอีก 37 นาที หลังจากการแถลงปิดคดีเสร็จสิ้นลง ซึ่งถือว่าทำงานกันรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับรายละเอีย ดของคดีที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะ
ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดคำตัดสินก็ขอสรุปเนื้อหาฟ้อง ร้องคร่าวๆ ก่อนครับ แอปเปิลฟ้องซัมซุงละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบ UI เรื่อง Bounce-back, Multi-touch, Pinch-to-Zoom และ Tap-to-Zoom รวมถึงสิทธิบัตรการออกแบบตัวเครื่อง ตลอดจนการจัดเรียงและหน้าตาไอคอน โดยโทรศัพท์รุ่นหลักในการฟ้องร้องคือ Galaxy S และ S II ส่วนซัมซุงก็ฟ้องแอปเปิลกลับเช่นกัน โดยเป็นสิทธิบัตรการออกแบบเรื่องการทำงานหลายอย่างขณ ะฟังเพลง, การสลับอัลบั้มภาพและกล้อง ไปจนถึงสิทธิบัตรว่าด้วยกระบวนการส่งข้อมูลผ่านเครือ ข่าย โดยมี iPhone 4 เป็นโทรศัพท์หลักในการฟ้องร้อง
คำตัดสินระบุว่า
* ซัมซุงละเมิดสิทธิบัตร Bounce-back ('381) ของแอปเปิลในอุปกรณ์ทุกรุ่น* ซัมซุงละเมิดสิทธิบัตร Multi-touch และ Pinch-to-Zoom ('915) ในโทรศัพท์ 3 รุ่น (Ace, Intercept and Replenish)* ซัมซุงละเมิดสิทธิบัตร Tap-to-Zoom ('163) ในโทรศัพท์เกือบทุกรุ่น ยกเว้น Captivate, Indulge, Intercept, Nexus S 4G, Transform และ Vibrant* การละเมิดสิทธิบัตรของซัมซุง ส่งผลกระทบต่อยอดขาย iPhone* Galaxy Tab ไม่ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบของ iPad* มูลค่าความเสียหายที่ซัมซุงต้องจ่ายให้แอปเปิล (ตัวเลขเบื้องต้นครับ เพราะยังมีการโต้แย้งอยู่) คือ 1,051,885,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 40% ของที่แอปเปิลเรียกค่าเสียไว้ตอนแรกที่ 2.5 ล้านดอลลาร์* นอกจากนี้ศาลยังระบุว่าซัมซุงยังละเมิดกฎหมายผูกขาดท างการค้า เรื่องมาตรฐานเครือข่าย UMTS* ในส่วนของแอปเปิลที่ถูกซัมซุงฟ้องกลับนั้น ศาลตัดสินว่าแอปเปิลไม่ละเมิดสิทธิบัตรของซัมซุงแม้แ ต่รายการเดียว จึงไม่มีค่าเสียหายที่แอปเปิลต้องจ่าย

ภายหลังคำตัดสิน ซัมซุงได้ออกแถลงการณ์มีใจความดังนี้
แอปเปิลไม่ควรถูกมองว่าเป็นผู้ชนะจากคำตัดสินวันนี้ แต่ผู้บริโภคในอเมริกาทั้งหมดต่างหากที่เป็นผู้แพ้ เพราะคำตัดสินวันนี้จะส่งผลให้นวัตกรรมเกิดขึ้นน้อยล ง นวัตกรรมที่มีอยู่ก็จะมีราคาสูงขึ้น โชคร้ายที่กฎหมายสิทธิบัตรยอมให้บริษัทแห่งหนึ่งสามา รถผูกขาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมโค้งได้ ซึ่งแท้จริงผู้บริโภคควรมีสิทธิที่จะเลือกสินค้าเหล่ านี้ได้หลายตัวเลือก อย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่คำตัดสินสุดท้าย เพราะเรายังมีคดีฟ้องร้องกันอีกในศาลทั่วโลก หลายแห่งแอปเปิลก็เป็นฝ่ายแพ้ แต่ถึงอย่างนั้นซัมซุงก็จะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมและสร ้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค
ล่าสุดมีการโต้แย้งในรายละเอียดการประเมินค่าเสียหาย ว่าผิดพลาด 2 รายการ ซึ่งผู้พิพากษา Lucy Koh กำลังพิจารณาแก้ไขตัวเลขร่วมกับทนายของสองฝ่ายและลูก ขุนตอนนี้ โดยอาจทำให้ซัมซุงจ่ายเงินน้อยลง 2.4 ล้านดอลลาร์
(เนื้อหาจะปรับปรุงเพิ่มถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้ค รับ)
ที่มา: The Verge [1], [2], [3], CNET และ All Things D [1], [2]


อ่านต่อ...