News Image Thumbnail:Nintendo Power นิตยสารเกมของ Nintendo America ประกาศปิดตัวแล้ว หลังจากตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1988 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ปี
เดิมที Nintendo Power เป็นนิตยสารที่นินเทนโดทำขึ้นเองทั้งหมดเพื่อโปรโมทเ ครื่องเกมของตัวเอง แต่ภายหลังก็แปรสภาพมาเป็นนิตยสารเกมเชิงพาณิชย์ หาสปอนเซอร์โฆษณาเหมือนกับนิตยสารทั่วไป และนินเทนโดก็เปลี่ยนมาจ้างบริษัทสิ่งพิมพ์ Future US จัดทำเนื้อหาและตีพิมพ์ให้แทนในปี 2007
ล่าสุดนินเทนโดตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ Future US ทำให้ Nintendo Power จะมีอายุถึงสิ้นปีนี้ และออกฉบับสุดท้ายคือเดือนธันวาคม 2012 ทางบรรณาธิการของหนังสือ (ซึ่งเป็นคนของ Future US) ก็ออกมาแสดงความเสียใจที่หนังสือต้องปิดตัว แต่ก็จะทำเล่มสุดท้ายออกมาให้ดีที่สุด
นินเทนโดไม่ได้ให้เหตุผลของการปิดตัว แต่นี่คงเป็นสัญญาณชี้ชัดอีกอย่างว่าอุตสาหกรรมสิ่งพ ิมพ์กำลังประสบปัญหาด้านธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ
ที่มา - Ars Technica


อ่านต่อ...