สัญญาสัมปทานคลื่นมือถือ 1800MHz ระหว่าง CAT Telecom กับ TrueMove (ที่เป็น Orange เดิม ไม่ใช่ TrueMove H) รวมถึง GSM1800 จะหมดอายุในวันที่ 15 กันยายน 2556 หรืออีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้า
ตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปาน ระบบเสาและโครงข่ายจะตกเป็นของ CAT ส่วนคลื่น 1800MHz ส่วนนี้จะถูกส่งกลับไปยัง กสทช. เพื่อจัดสรรใหม่ด้วยการประมูล คำถามที่ยังไม่คำตอบคือ ตัวของบริการ มือถือระบบ TrueMove/GSM1800 จะเป็นอย่างไรต่อไป ผู้ใช้กลุ่มนี้ (โดยเฉพาะ TrueMove จำนวนหลายล้านราย) จะได้ใช้บริการต่อไปหรือไม่หลังวันที่ 15 ก.ย. 56 หรือสุดท้ายจะจบเหมือนกรณี "จอดำ" ของฝั่งทีวี อันนี้ยังไม่มีใครทราบ
Ask Blognone ตอนนี้จึงอยากถามผู้ใช้ TrueMove และ GSM1800 ว่ามีแผนการแก้ปัญหาเอาตัวรอดอย่างไร ในเมื่อสัญญาสัมปทานใกล้หมดลงในอีก 1 ปีข้างหน้า และยังไม่มีความชัดเจนใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คำตอบก็มีได้ทุกอย่างครับ ตั้งแต่เลิกใช้ ย้ายเบอร์ไปยังเครือข่ายอื่น รอชะตากรรม ฯลฯ ในกรณีที่คิดว่าจะย้ายเครือข่ายหนีอยากให้บอกด้วยว่า คิดจะย้ายเมื่อไร เดี๋ยวนี้ หรือใกล้ๆ ค่อยว่ากัน
นอกจากนี้ยังอยากถามว่า ในฐานะผู้ใช้มือถือค่ายเหล่านี้ คาดหวังให้ทางโอเปอเรเตอร์มีมาตรการช่วยเหลือหรือสนั บสนุนอะไรบ้างด้วยครับ (เช่น โปรโมชั่นเปลี่ยนเครือข่ายราคาพิเศษ เครื่องฟรี ฯลฯ)


อ่านต่อ...