ปีนี้อาจเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับ (ผู้ใช้งาน) ดีแทคครับ หลังการล่มเมื่อปลายปีที่แล้ว และอีกครั้งช่วงต้นปี เพราะวันนี้มีรายงานจากผู้ใช้งานดีแทคในเครือข่ายสัง คมออนไลน์ตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00น. ว่าประสบปัญหาการใช้งานไม่สามารถโทรออกหรือรับสายเข้ าได้ โดยปัญหาดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ดีแทคจึงแจ้งผ่านทาง Twitter @dtac_feelgoood และในหน้าเว็บไซต์ว่าระบบกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ในเบื้องต้นคุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงว่ากสทช.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดให้ดีแทคเข้าม าชี้แจงเหตุการณ์นี้ในเวลา 16:00น. และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่าปรับซึ่งอาจสูง เป็นตัวเลข 8 หลัก โดยคำนวณจากค่าเสียโอกาสในการติดต่อระหว่างผู้ใช้โทร ศัพท์มือถือทั้งระบบ และยังมีค่าปรับตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 อีกวันละ 2 หมื่นบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้ดีแทคได้รับปากแล้วว่าจะไม่เกิด ปัญหาเช่นนี้อีก
ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์ และมติชนอ่านต่อ...