Mozilla ประกาศออก Firefox รุ่นใหม่ซึ่งนับเป็นเวอร์ชัน 15 แล้ว ของใหม่ได้แก่

  • ปรับปรุงการใช้งานหน่วยความจำ โดยตรวจสอบการทำงานของ add-on ที่มีปัญหาเรื่องหน่วยความจำ และแก้ไขถ้าพบปัญหา (รายละเอียด)
  • เริ่มใช้ silent update หรือการอัพเดตตัวเองอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆ
  • รองรับโพรโตคอล SPDY เวอร์ชัน 3
  • เพิ่ม JavaScript Debugger ตัวใหม่เข้ามาในส่วนของ developer tools
  • รองรับไฟล์เสียง Opus Audio
  • ปรับปรุงเรื่อง WebGL (ดูวิดีโอประกอบ), รองรับ CSS word-break property

ที่มา - Firefox 15.0 Release Notes, Mozilla Blogอ่านต่อ...