จากกรณีที่เครือข่ายดีแทคไม่สามารถให้บริการได้เมื่อ วานนี้ และทางดีแทคประกาศชดเชยให้ลูกค้าโดยให้ลูกค้าติดต่อไปที่ระบบตอบรับ เพื่อเลือกระหว่างค่าโทรฟรีหรืออินเทอร์เน็ตฟรีนั้น นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการกทค. ได้ออกมาให้ความเห็นว่าวิธีการชดเชยของดีแทคนี้เป็นก ารเพิ่มภาระผู้บริโภค เพราะจะมีลูกค้าดีแทคทั้งที่ได้รับความเสียหายจริงแล ะไม่ได้รับความเสียหาย ต่างแย่งกันโทรเข้าไปจนระบบอาจไม่สามารถรองรับการให้ บริการได้
นพ.ประวิทย์ยังให้ความเห็นว่าปัญหาครั้งก่อนหน้านี้ด ีแทคใช้วิธีตรวจสอบเบอร์ที่พยายามใช้งานในช่วงเวลาดั งกล่าว และคืนเงินค่าโทรให้ทันที จึงไม่เป็นภาระให้ผู้บริโภคต้องพยายามแย่งกันโทรศัพท ์เข้ามา โดยหลังจากนี้กสทช. อาจใช้วิธีกำหนดวิธีการเยียวยาของผู้ให้บริการไปเลย และไม่ให้ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายกำหนดวิธีการชดเชยเองเ ช่นกรณีนี้
ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสท์


อ่านต่อ...