จากข่าวเก่าที่ระบุว่ากระทรวงไอซีที ให้ข่าวว่าได้เลือก SAP เข้ามาทำโปรแกรมควบคุมเว็บมูลค่า 120 ล้านบาท จนเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงกันมาก ปรากฏว่าบริษัทผู้รับผิดชอบพัฒนาโปรแกรมนั้น เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ชื่อ SAP เท่านั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ SAP ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จากประเทศเยอรมนีแต่อย่างใด โดยมีกำหนดเวลา 90 วันที่ต้องพัฒนาให้เสร็จและติดตั้งบนแท็บเล็ตภายในวั นที่ 1 ธันวาคม
ตัวโปรแกรมไม่เพียงแต่บล็อคการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ พึงปราถนาเท่านั้น แต่ยังทำการเก็บ log การเข้าใช้งานทุกเว็บไซต์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุแผนการที่แน่ชัดว่าจะทำการติดตั้งโปร แกรมดังกล่าวได้อย่างไร ในเมื่อแท็บเล็ตทั้งหมดได้ทำการส่งออกไปยังโรงเรียนต ่างๆ แล้ว นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที กล่าวในงานเซ็นสัญญาดังกล่าวว่า คงต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน การควบคุมการเข้าถึงเว็บที่ไม่พึงปรารถนาด้วยจึงจะปร ะสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ฝ่ายผู้ปกครองและนักการเมืองฝ่ายค้านต่างก็โจมตีโครง การแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยว่า แท็บเล็ตที่ทำการแจกจ่ายไปแล้ว ไม่สามารถบล็อคหรือกรองเว็บไซต์ใดๆ ได้เลย ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์อนาจารได้ ทั้งที่มีการกำหนดไว้ตอนชี้แจงขอผ่านโครงการต่อกรรมา ธิการสภา
รมว.ไอซีทีชี้แจงถึงข้อปัญหานี้ว่า แท็บเล็ตของโครงการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบ ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนการใช้งานโดยการเชื่อมต ่ออินเทอร์เน็ตนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือครูเองที่อนุญาตให ้มีการเชื่อมต่อได้
ที่มา - Telecom Asia


อ่านต่อ...