รุ่นผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ขอแค่ เครื่องดีมีแก็สแล้วขับใช้งานครับ