เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EMC ยักษ์ใหญ่โซลูชันทางด้านธุรกิจได้มาจัดงานสัมมนากึ่ง เวิร์คช็อปในประเทศไทยในชื่องาน EMC Forum 2012 ภายใต้คอนเซปของงานว่า "TRANSFORM IT + BUSINESS + YOURSELF" ซึ่งภายในงานจะมีการเวิร์คช็อปในหัวข้อมต่างๆ ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของ EMC ยกตัวอย่างที่หลายคนรู้จักได้แก่ VMware หรือ Greenplum เป็นต้น (ถ้าใครยังไม่คุ้นกับ EMC ลองอ่านบทสัมภาษณ์ผู้บริหารก่อนได้)
EMC Forum 2012 ปฏิรูปธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
งาน EMC Forum 2012 ในประเทศไทยครั้งนี้จัดเป็นแห่งที่สองต่อจากสิงคโปร ด้วยหัวข้อที่วางไว้ใจความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือการเชิญชวนให้ฝั่งธุรกิจหันมาสนใจความเปลี่ยนแปลง ทางด้านโซลูชันสำหรับองค์กรไปสู่เทคโนโลยีที่หลายบริ ษัทกำลังให้ความสนใจทั้ง virtualization และระบบกลุ่มเมฆสำหรับองค์กร
ในระหว่างงาน EMC ได้แสดงวิสัยทัศน์อนาคตของโซลูชันองค์กร โดยมีคุณเดวิด เวิร์ท รองประธานฝ่ายโกลบอล เซอร์วิส ประจำ EMC ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่นมาเป็นผู้อธิบายรายละเอียดต่างๆ อีกด้วย
EMC บอกว่าตอนนี้บริษัททั่วโลกหันมาใช้โซลูชันระบบกลุ่มเ มฆสำหรับองค์กรกันหมดแล้ว และจากข้อมูลของ IDC ระบุว่าในปี 2011 บริษัทต่างๆ ที่ใช้ระบบกลุ่มเมฆสำหรับองค์กรนั้นเป็นระบบเปิด (Public Cloud) มากกว่า 70%+ และจากการทำนายของ Gartner ระบุว่าภายในปี 2014 บริษัทเหล่านั้นจะเปลี่ยนไปใช้ระบบกลุ่มเมฆแบบปิดเป็ นตัวเลขสูงถึง 70%+ เช่นกัน

การที่ EMC เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโซลูชันองค์กรในรูปแบบนี้ จึงนำเสนอโซลูชันกลุ่มเมฆสำหรับองค์กรแบบผสม (Hybrid Cloud) ที่รวมเอาข้อดีของระบบกลุ่มเมฆทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วย กัน

คำจำกัดความของ Hybrid Cloud อธิบายคือการแบ่งประเภทของงานให้ตรงกับความต้องการขอ งระบบ และเลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมาได้มาก เพราะแทนที่จะรันแอพทุกอย่างบนกลุ่มเมฆแบบปิด ก็โยกไปรันในกลุ่มเมฆแบบเปิดได้

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2004 EMC ได้สร้างฐานสำหรับระบบกลุ่มเมฆที่มั่นคง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจที่จะเปลี่ยนมารันโ ปรแกรมสำคัญขององค์กร (Mission critical application) บนระบบกลุ่มเมฆ และภายในปี 2012 เป็นต้นไปจะเข้าสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของ ITaaS เพื่อลดค่าใช้จ่ายฮาร์ดแวร์ และความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งระบบทั้งหมดนี้ EMC ใช้จริงในองค์กรของตัวเองแล้ว
ลูกค้าในประเทศไทย
สำหรับในประเทศไทย EMC ได้ยกตัวอย่างเคสที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำระบบให้ก ับลูกค้า รายแรกเป็นธุรกิจในกลุ่มธุรกรรมการเงิน โดยเปลี่ยนจากแพลตฟอร์ม x86 ให้กลายเป็น virtualization ให้ได้มากที่สุด ใช้งานกับแอพเดิมได้ และพร้อมสำหรับการขยายไปสู่ระบบกลุ่มเมฆ ผลลัพธ์ที่ได้่คือช่วยลดค่าใช้จ่ายสตอเรจไปถึง 40% และลดการใช้พลังงานมากถึง 30%
ลูกค้าอีกรายที่ EMC เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในธุรกิจประเภทขนส่ง เป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนระบบกลายเป็น virtualization และวิธีการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำซ้อน ผลคือช่วยลดค่าใช้จ่ายจากปริมาณสตอเรจ และเซิร์ฟเวอร์สำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูลไปได้มาก
EMC ยังพูดถึงภาครัฐในแง่ของงบประมาณทางด้านไอที ที่ใช้เม็ดเงินสูงถึง 50,000 ล้านบาท หรือราวๆ 20% ของเงินที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดทั้งหมด พร้อมทั้งระบุว่าเงินส่วนมากถูกนำไปใช้กับการซื้อฮาร ์ดแวร์ใหม่ ซึ่งถ้าหากรัฐบาลสามารถผลักดันระบบกลุ่มเมฆภาครัฐ (Government Cloud) ได้ ค่าใช้จ่่ายส่วนนี้จะลดลง และเงินจะถูกนำไปใช้สำหรับการบำรุงรักษาระบบมาก (ซึ่งเป็นสัดส่วนปกติ)
ในส่วนการเติบโตของระบบกลุ่มเมฆในประเทศไทยนั้น จากตัวเลขในปัจจุบัน พบว่าเพิ่มขึ้นสูงมากจากในกลุ่มอุปกรณ์สำหรับคอนซูเม อร์ โดยเฉพาะแท็บเล็ตที่เพิ่มจำนวนจาก 480,000 เครื่องในปี 2011 จะกลายเป็น 2.5 ล้านเครื่องภายในปีนี้ ปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปัจจุบันสูงถึง 18 ล้านรายแล้ว (มีบัญชีเฟซบุ๊กมากถึง 14 ล้านบัญชี) ชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องทางให้ผู้ให้บริการธุรกิจบนกล ุ่มเมฆโตได้อีกมาก แต่ก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ในแง่ความปลอดภัยเ ช่นกัน
Big Data
จากที่เราเห็นว่าปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ก็ส่งผลไปถึงปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้ว ย เทียบจากเมื่อปี 2000 ทั่วโลกมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 2EB (เท่ากับ 2,097,152TB) แต่ในปี 2011 ทั่วโลกมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมากถึงวันละ 2EB แล้ว!

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่สามารถนำข้อมูลมาทำอะไรได้มากขึ้น ในช่วงเริ่มต้นองค์กรเพียงแค่นำข้อมูลขนาดใหญ่นี้มาเ พื่อสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูลที่ว่าทำนายพฤติกรรมผู้ ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี บางครั้งก็เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมา แต่ท้ายที่สุดแล้วข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อประก ันความเสี่ยงไม่ให้บริษัทเสียหายนั่ ซึ่ง EMC ก็มีระบบที่ทำมาเพื่อตอบสนองกับข้อมูลเหล่านี้อย่าง Isilon และ Greenplum นั่นเอง

สำหรับคนที่สนใจเอกสารประกอบงาน EMC Forum 2012 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ครับ (เป็น PDF)


อ่านต่อ...