บอร์ดเงียบเหงา หายกันหมด Fb อย่างเดียว ใครยังอยู่บ้างงง