เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีงานเกี่ยวกับ Cloud สองงานคืองาน Red Hat Forum 2012 กับงาน Intel APAC Cloud Submit 2012 จัดพร้อมๆ กัน โดยเป็นการอธิบายรายละเอียดของเทคโนโลยีหลายตัวที่เป ิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่วนของอินเทลเองเป็นส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Xeon รุ่นใหม่ๆ และการเปิดตัว Open Data Center Alliance
อินเทลแพลตฟอร์ม


ในส่วนของแพลตฟอร์มของอินเทลเองนั้น อินเทลแสดงความพร้อมในการบุกตลาดการประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆด้วยชิป Xeon, Phi (ชิปช่วยประมวลผลพิเศษ), และ Atom
ส่วนที่หลายคนจับตามากที่สุดคงเป็นไมโครเซิร์ฟเวอร์ (micro server) ที่ฝั่ง ARM นั้นประกาศตัวเต็มที่ว่าจะบุกตลาดนี้ ส่วนเอเอ็มดีเองก็ซื้อ SeaMicro ผู้ผลิตไมโครเซิร์ฟเวอร์รายสำคัญไปแล้ว อินเทลระบุว่าตลาดเซิร์ฟเวอร์ประเภทนี้น่าจะกินส่วนแ บ่งตลาดได้ถึง 33% ในปีหน้า ฝั่งอินเทลเองก็มี Xeon ตัวใหม่ที่เป็น Ivy Bridge ที่กินพลังงานเพียง 17 วัตต์ และ Atom Centerton ที่กินพลังงานเพียง 6 วัตต์รอทำตลาดนี้อยู่แล้ว โดยตอนนี้มีผู้ผลิตประกาศตัวผลิตเครื่องเหล่านี้ให้ก ับอินเทลแล้วมากว่า 10 เจ้า

ในฝั่งเครื่องประสิทธิภาพสูงเอง อินเทลพูดถึง Phi ว่ามันได้รับคำชมจากนักวิจัยมาก เพราะซอฟต์แวร์หลายประเภทที่ไม่สามารถรันบนชิปเฉพาะท างอย่างชิปกราฟิกได้ การใช้ Phi เข้ามาเป็นตัวเสริมทำให้นักพัฒนาสามารถใช้โค้ดเดิมบน สถาปัตยกรรมใหม่ได้

สุดท้ายคือฝั่งสถาปัตยกรรมในตัวชิป อินเทลระบุถึง Xeon E5 ว่ารองรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆได้ดีขึ้นด้วยการรอง รับ I/O จำนวนมหาศาลผ่านเทคโนโลยี Data Direct I/O ซึ่งมันคือแคชพิเศษสำหรับการ์ดแลนความเร็วสูง ทำให้เมื่อได้รับข้อมูลจากการ์ดก็ไม่ต้องเขียนลงหน่ว ยความจำหลักอีกต่อไป แต่สามารถประมวลผลจากแคชที่อยู่ติดกับซีพียูได้โดยตร งเลย
Open Data Center Alliance

ในงานอินเทลยังประกาศถึงการรวมตัวของกลุ่ม Open Data Center Alliance (ODCA) ที่เป็นการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลร่วมกัน โดยมาตรฐานแต่ละรุ่นจะกำหนดความสามารถที่ศูนย์ข้อมูล ต้องรองรับไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานศูนย์ข ้อมูลได้ง่าย

ตัวมาตรฐาน ODCA ในตอนนี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบไอทีแบบเดิมๆ ดังนั้นจะเป็นเรื่องของการให้บริการ IaaS หรือการย้ายเครื่องจากเครื่องจริงมาเป็นเครื่องเสมือ นที่มีการจัดการเป็นส่วนมาก แต่ในมาตรฐานรุ่นต่อๆ ไป จะเริ่มมีการกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เช่น PaaS (ตัวอย่างคือ Google Apps Engine) ที่ผู้ให้บริการต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานร่ว มกันได้ และลูกค้าสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการรายใดๆ ก็ได้
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลจะก้าวไปสู่รูปแบบที่เรีย กว่า Hybrid IaaS ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกวางข้อมูลไว้ในศูนย์ข้อมูลของต ัวเอง ร่วมกับการวางบริการบางตัวไว้ในศูนย์ข้อมูลภายนอก โดยสามารถโยกย้ายไปมาได้ตามสภาพการใช้งานจริง เช่น เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือแอพพลิเคชั่นบางตัวที่ย้ายจากการให้บริการเฉพาะภ ายใน ไปสู่การให้บริการต่อสาธารณะ
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินข่าวจากอินเท ลนัก แต่จริงๆ แล้วอินเทลเป็นหน่วยงานที่มีขนาดของทีมซอฟต์แวร์ที่ใ หญ่มาก แต่ส่วนมากจะเป็นเครื่องมือพื้นฐาน เช่น คอมไพล์เลอร์, ไลบรารี, หรือซอฟต์แวร์จัดการเซิร์ฟเวอร์

ในแง่ของการบริการกลุ่มเมฆนั้น อินเทลแนะนำ Intel Node Manager และ Intel Data Center Manager ซอฟต์แวร์และ SDK ของอินเทลเอง

Intel Node Manager นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนเครื่องคอยตรวจสอบสถาน ะ เช่น ความร้อน และพลังงานที่แต่ละเครื่องใช้ การรายงานสถานะเช่นนี้ทำให้ศูนย์ข้อมูลสามารถรองรับโ หลดงานได้ดีขึ้นภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลง เช่น เมื่อมีงานเข้ามามาก และศูนย์ข้อมูลกำลังกินพลังงานมากขึ้น ระบบมอนิเตอร์สามารถแจ้งไปยังระบบทำความเย็นให้ทำควา มเย็นมากขึ้นเพื่อให้พอดีกับสภาพการใช้งานจริงได้ หรือศูนย์ข้อมูลเองสามารถสั่งการเพื่อให้เครื่องบางส ่วนทำงานภายใต้ข้อกำหนด เช่น ต้องปล่อยความร้อนไม่เกินเพดาน สั่งให้ทุกเครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดไฟในกรณีที่ทำงา นอยู่ด้วยระบบไฟสำรอง เป็นต้น
ในส่วนของ Big Data หรือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทลชูธง Lustre ระบบไฟล์สำหรับกลุ่มเมฆแบบโอเพนซอร์สที่เคยพัฒนาโดยซ ันและตอนนี้ซัพพอร์ตโดยออราเคิล พร้อมๆ กับการชูงธง Amplidata ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลแบบออปเจกต์สำหรับการประมวลข้อมู ลขนาดใหญ่

เรื่องน่าสนใจในส่วนของข้อมูลขนาดใหญ่ คือ อินเทลแนะนำซอฟต์แวร์ Intel AIM ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จับวัตถุจากกล้องเองด้วย AIM นั้นจะช่วยประมวลผลว่า คนที่อยู่ในภาพนั้นเป็นเพศใด, อายุประมาณเท่าใด, และมีความสนใจต่อจอภาพที่มองอยู่หรือไม่ การประมวลผลเช่นนี้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบให ม่ที่เรียกว่า Anonymous Video Analytics (AVA) สามารถนำไปใช้้ในวงการโฆษณา ที่ป้ายโฆษณาต่างๆ จะถูกวิเคราัะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทำให้นักการตลาดสามารถเลือกโฆษณาไปลงยังป้ายต่างๆ ได้ตรงตามสภาพตลาดของพื้นที่นั้นๆ


อ่านต่อ...