News Image Thumbnail:หลังจาก Tweetbot for Mac Alpha โดนพิษ Twitter API จนต้องหยุดให้ดาวน์โหลด มีคนเสนอให้ออกเวอร์ชันทดสอบต่อโดยตัดความสามารถในกา รเพิ่ม account (คนที่จะใช้ได้ ต้องใช้เวอร์ชัน Alpha มาก่อน และใช้ได้เพียง account เดียวเท่านั้น) และ Tapbots ก็ทำตามคำเรียกร้อง เปิดเวอร์ชัน Beta ให้ดาวน์โหลด มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่และแก้บั๊กหลายรายการ
Tweetbot for Mac Beta จะเพิ่มหรือ re-authorize account ไม่ได้ ถ้าลบหรือ re-authorize account แล้ว จะเพิ่มไม่ได้จนกว่าเวอร์ชันจริงจะออก
ที่มา: Tapbots
ผมลองดูแล้ว ถ้ากดปุ่ม add account แล้ว จะ redirect ไปยังหน้าของที่มาครับ


อ่านต่อ...