ระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งที่บริษัทเท คโนโลยีหากันมาตลอด เพราะค่าพลังงานสำหรับระบบระบายความเย็นเป็นต้นทุนก้ อนใหญ่สำหรับบริษัทเหล่านี้ บริษัทเช่นกูเกิลเคยใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลมในประ เทศที่หนาวเย็นมาแล้ว แต่อินเทลเสนอแนวทางใหม่คือการใช้น้ำมันมาหล่อเย็นแท นอากาศตามปกติ
ความได้เปรียบของน้ำมันคือค่าความจุความร้อน (heat capacity) นั้นอยู่ที่ประมาณ 2.0 ตามประเภทของน้ำมัน (ดูรายการค่าความจุความร้อนของน้ำมัน) ขณะที่อากาศนั้นประมาณ 1.0 เท่านั้น แสดงว่าน้ำมันที่ไหลผ่านชิ้นส่วนต่างๆ ในปริมาตรเท่ากันสามารถพาความร้อนออกไปจากชิ้นส่วนได ้มากกว่าถึงสองเท่าตัว
เป้าหมายของงานวิจัยนี้คือการลดค่าพลังงานสำหรับการท ำความเย็นหรือค่า PUE ให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ก่อนหน้านี้เฟชบุ๊กเคยระบุว่าศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุดของตนมีค่า PUE อยู่ที่ 1.07 (ใช้พลังงานสำหรับความเย็น 7 ส่วน ต่อพลังงานสำหรับการคำนวณ 100 ส่วน) การใช้น้ำมันระบายความร้อนนี้สามารถลดค่า PUE ลงไปได้เหลือเพียง 1.02 ถึง 1.03 เท่านั้น
ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำมันนี้สร้างโดยบริษัท Green Revolution Cooling และทางบริษัทระบุว่ามีผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์สนใจใช้ระบบ หล่อเย็นนี้ไปผลิตเครื่องจริงแล้วคือบริษัท SuperMicro ส่วนตัวน้ำมันนั้นบริษัทแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทุกๆ สิบปี
ที่มา - Wired


อ่านต่อ...