News Image Thumbnail:ในช่วงนี้ค่อนข้างจะมีการผุดขึ้นมาของกลุ่มแฮ็กเกอร์ ใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผมจึงจะขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าผมจะเขียนเฉพาะข่ าวที่ผู้อ่านส่วนมากได้รับผลกระทบนะครับ นอกนั้นจะขอยกเว้นครับ
สำหรับข่าวนี้เป็นผลงานของกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่เรียกตัว เองว่า NullCrew เหยื่อของการโจมตีนี้ได้แก่เว็บไซต์หลักของ Sony Mobile ซึ่งได้ถูกเจาะเข้าไปและขโมยฐานข้อมูลของลูกค้าบางส่วนออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผู้โจมตีนั้นยังได้อ้างว่านี่เป็นเพียงหนึ่งจากแป ดเซิร์ฟเวอร์ของ Sony ที่ถูกแฮ็ก และได้แอบใบ้ด้วยว่าอาจจะอยู่ในช่วงหมายเลขไอพีใกล้ๆ กันก็เป็นได้
เหยื่ออีกรายหนึ่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อตั้ง The Pirate Bay ถูกจับกุมในกัมพูชา กลุ่ม NullCrew ก็ได้ทำการโจมตีเว็บไซต์กองทัพกัมพูชา และกระทรวงโยธาธิการและคมนาคม เป็นผลให้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลโดยอ้างเหตุผลว่า กัมพูชาให้ความร่วมมือในการพยายามปิดกั้นข้อมูลข่าวส ารทางอินเทอร์เน็ต
ที่มา - The Hacker News


อ่านต่อ...