นักวิจัยชาวจีนแสดงระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบ คุมโดรนหรือหุ่นยนต์ขนาดเล็กได้ด้วยความคิดของเขา โดนระบบนี้มีชื่อว่า Flybuddy2 จากมหาวิทยาลัย Zhejiang
การทำงานของระบบนี้ใช้ EEG headset เป็นตัวรับคลื่นสัญญาณจากสมองโดยตัว headset นี้ก็ช่วยต่อสัญญาณแบบบลูทูธส่งไปให้คอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณที่ได้รับเป็นสัญญ าณเฉพาะที่สามารถใช้ควบคุมโดรนได้และส่งไปในรูปแบบ Wi-Fi
ในการควบคุมนั้นจะใช้การคิดในแบบต่างๆ ซึ่งถูกสร้างเป็นคำสั่งอย่างเฉพาะเจาะจงไว้เช่นซ้ายห รือขวา รวมถึงมีคำสั่ง "blinking" ที่จะช่วยให้โดรนถ่ายรูปได้ด้วย โดยการคิดเพื่อควบคุมนั้นคือต้องคิดอย่างหนักและมั่น คงพอนะครับถึงจะสั่งงานโดรนได้
มีวีดีโอสาธิตการใช้งานอยู่ท้ายข่าวนะครับ
ที่มา - RTอ่านต่อ...