15-16 กันยายน 2555 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สองล้อหนองบัวทอง
ถนนโพนทอง-เมยวดี ตรงข้าม อบต.แวง
สมทบทุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนบ้านดอนม้วย-หนองแสงท่าอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 15-16 กันยายน 2555
จัดที่ อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์
- เพื่อหารายได้สบทบถุนอาหารกลางวันเด็กและการศึกษาแก่ เด็กยฐานะยากจน
- พัฒนาโรงเรียนและซื้ออุปกรณ์กีฬา
กำหนดการ
15 กันยายน 2555
06.00 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างาน รับของที่ระลึก อาร์มผ้า สติกเกอร์ ป้ายห้อยคอ
16.30 น. เริ่มลงทะเบียนประกวดรถประเภทต่างๆ
17.30 น. คณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลให้กับรถประเภทต่างๆ
19.00 น. พิธีเปิดงาน
19.30 น. ร่วมสนุกกับวงดนตรีสุดมันส์
22.00 น. แลกของที่ระลึก
16 กันยายน 2555
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
07.00 น. ร่วมทำความสะอาดบริเวณจัดงาน
08.00 น. มอบทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก
09.00 น. ร่วมเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ติดต่อสอบถาม ประธานกลุ่มหมอบู้ 0872255502 ตั้ม 0800745781 สอบถามเส้นทาง
นุ้กกี้ 0887058182 มิ้นท์ 0883053274
จองบู๊ท คุณผา 0908607630