เป็นปกติที่ทีมงาน Blognone จะเสนอชื่อผู้ที่เขียนบทความลงเว็บอย่างต่อเนื่องและ ได้คุณภาพเพียงพอให้เป็น Writer หลังจากทีมงานติดตามงานของคุณ Jonathan_Job มาระยะหนึ่ง วันนี้เราเสนอใช้ชุมชนรับรองคุณ Jonathan_Job เข้าเป็น Blognone's Writer
คุณ Jonathan_Job เป็นสมาชิก Blognone มาตั้งแต่สี่ปีที่แล้ว และร่วมเขียนข่าวกับ Blognone มาต่อเนื่อง (ดูได้ที่ Jonathan_Job's Blog)
กระบวนการรับรองเข้าเป็น Writer คือต้องมี Writer มาลงชื่อรับรองอย่างน้อย 5 คนภายใน 24 ชั่วโมงหลังประกาศนี้ หากได้รับการรับรอง สมาชิกท่านั้นจะสามารถเขียนข่าวขึ้นหน้าแรกได้โดยไม่ ต้องผ่านการตรวจสอบ และสามารถนำข่าวของสมาชิกคนอื่นๆ ขึ้นหน้าแรกได้


อ่านต่อ...