ก่อนหน้านี้มีบริษัทวิเคราะห์หลายสำนักออกมาทำนายว่า ยอดการใช้งานสมาร์ทโฟนจะยังมีอัตราการเติบโตที่สูงมา กต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 ไปจนถึงปี 2016 และจากรายงานล่าสุดของ Ericsson Consumer Lab ที่ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในแถบภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาน่าจะช่วยยืนยันการคาดกา รณ์นั้นได้บ้างแล้ว
จากรายงานชิ้นดังกล่าวระบุว่าการเติบโตของสมาร์ทโฟนใ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตสูงมากโดยระบุตัวแปรหล ักๆ ที่ทำให้ผู้คนเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน เริ่มต้นที่สิงค์โปร์ ประเด็นเรื่องการส่งข้อความ (น่าจะหมายถึงผ่านแอพ) นำมาเป็นอันดับหนึ่งที่ 92% ตามมาด้วยเล่นเว็บไซต์ 82% และใช้งานอีเมล 75% ส่วนมาเลเซียส่งข้อความก็มาอันดับหนึ่งเช่นกันที่ 91% ตามมาด้วยเล่นโซเชียลเน็คเวิร์ค 69% และโทรศัพท์ 67% ปิดท้ายด้วยอินโดนีเซียก็ยังคงเป็นส่งข้อความที่ 92% ตามมาด้วยประเด็นเรื่องการโทรศัพท์ 71% และโซเชียลเน็ตเวิร์ค 57%
ที่น่าสนใจคือ Ericsson Consumer Lab ยังเผยข้อมูลการใช้งานสมาร์ทโฟนแบ่งตามระบบปฏฺิบัติก ารแยกตามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาด้วย โดยมากแล้วระบบปฏฺิบัติการที่ได้รับความนิยมจะเป็นแอ นดรอยด์เกือบทุกประเทศ และมีบางประเทศที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • iOS มีส่วนแบ่งเป็นอันดับหนึ่งเฉพาะสิงคโปร์เท่านั้น
  • ในอินโดนีเซียอันดับหนึ่งยังเป็น BlackBerry
  • Symbian ยังเป็นอันดับหนึ่งในเวียดนาม และฟิลิปปินส์

ส่วนประเทศไทยถือว่าน่าสนใจมาก เพราะว่า BlackBerry มาเป็นอันดับหนึ่ง! (17%) ตามมาด้วยแอนดรอยด์เป็นอันดับสอง (16%) iOS นั้นอยู่อันดับรองบ๊วย(7%) น้อยกว่า Symbian อีกด้วย
ที่มา - Tech In Asiaอ่านต่อ...