News Image Thumbnail:แฮกเกอร์กลุ่ม Antisec ได้ปล่อยหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Identifiers: UDID) ของ iOS Device ทั้งหมด 1 ล้านชุด ซึ่งพบในโน๊ตบุคของเจ้าหน้าที่ FBI เมื่อเดือนมีนาคม
เมื่อเดือนมีนาคม โน๊ตบุคของ Christopher K. Stangl เจ้าหน้าที่ FBI โดนแฮกเกอร์กลุ่มนี้เจาะโดยใช้ช่องโหว่ของ Java เข้าไปโหลดไฟล์บนเดสก์ทอปที่ชื่อว่า NCFTA_iOS_devices_intel.csv ซึ่งมีข้อมูลของ iOS Devices ทั้ง UDID ชื่อผู้ใช้ ชื่อเครื่อง ประเภท ฯลฯ กว่า 12 ล้านชุด!
ที่มาของข้อมูลยังไม่แน่ชัด คาดว่าน่าจะมาจากนักพัฒนาเก็บไว้ตอนส่ง Push Notifications นั่นหมายความว่านักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ได้โดยตรง
ที่มา: MacRumors
UDID เป็นหมายเลขประจำอุปกรณ์จากแอปเปิลที่ไม่ซ้ำกับเครื่ องอื่น หมายเลขนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งโดยผู้ให้บริการโฆษณาบนมือถือ เกม ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ให้บริก ารโฆษณา เนื่องจากบริษัทจะใช้วิธีนี้ในการติดตามการตอบสนองต่ อป้ายโฆษณาหรือการใช้แอพฯ ต่างๆ ของลูกค้า เพื่อให้บริษัทสามารถทำการโฆษณาให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่น เอง (อ้างอิง คุณ nuntawat จากข่าวนี้)


อ่านต่อ...