ด้วยความนิยมของ Raspberry Pi ก็ทำให้มีโปรเจคเกี่ยวกับเจ้าคอมพิวเตอร์จิ๋วตัวนี้เ กิดขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดคอร์สออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่เปิดให้มาเรียนรู้การสร้างระบบปฏิบัติการสำหรับทำ งานร่วมกับ Raspberry Pi แล้ว
คอร์สดังกล่าวชื่อว่า Baking Pi มีความยาว 11 บท โดยรวมคือสอนให้เรียนรู้การเขียนระบบปฏิบัติการด้วยภ าษา Assembly เพื่อคุยกับฮาร์ดแวร์ของ Raspberry Pi เช่นควบคุมไฟ LED สั่งให้แสดงผลบนหน้าจอ และสามารถรับคำสั่งได้ เป็นต้น
Alex Chadwick เจ้าของคอร์สนี้บอกว่าเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กอาย ุเกิน 16 ปีที่สนใจการสร้างระบบปฏฺิบัติการ และบอกว่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษา Assembly บ้างจะช่วยให้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น ใครที่สนใจลองไปดูรายละเอียดได้จาก Baking Pi ครับ
ที่มา - Rasbbery Pi


อ่านต่อ...