News Image Thumbnail:นอกจากเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่แล้ว Fujifilm ยังออกเฟิร์มแวร์อัพเดตให้กล้องรุ่นท็อปอย่าง X-Pro1 ด้วย โดยมาในรุ่น 2.00
การเปลี่ยนแปลงในเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่มีตั้งแต่การปรับ ปรุงระบบโฟกัสอัตโนมัติให้ทำงานได้ดีขึ้นในบางสภาพแส ง รวมถึงการโฟกัสในระยะใกล้มากๆ (แต่ไม่ถึงกับมาโคร) ก็ทำได้ดีขึ้น พร้อมทั้งปรับระบบแสดงผลสำหรับผู้ใช้ระบบโฟกัสมือให้ ดีขึ้นด้วย
พร้อมกันนี้ยังปรับเพิ่มความเร็วในการเขียนลงการ์ดเม มโมรี่เพิ่มขึ้นไปสองเท่าจากเฟิร์มแวร์ก่อนหน้า เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกันการ์ดความเร็วสูง และเพิ่มความเร็วในการประมวลผลเวลากดดูภาพ และยังเพิ่ม ISO6400 เข้ามาในโหมด Auto อีกด้วย
เฟิร์มแวร์ดังกล่าวจะเริ่มปล่อยในวันที่ 18 กันยายนนี้ สามารถอัพเดตได้โดยดาวน์โหลดมาใส่ไว้ในการ์ดเมมโมรี่ ครับ
ที่มา - dpreview


อ่านต่อ...