แอปเปิลยื่นคำร้องต่อหน่วยงานด้านการค้าอย่างเป็นธรร ม (Fair Trade Commission ย่อว่า FTC) ของเกาหลีใต้ ว่าซัมซุงอาศัยส่วนแบ่งตลาดของตัวเอง ผูกขาดเทคโนโลยีไร้สาย 3G ผ่านระบบสิทธิบัตร
รายละเอียดของเรื่องนี้ยังมีน้อยมาก สื่อตะวันตกรายงานข่าวเพียงว่าตัวแทนของ FTC ระบุว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลในคำร้องของแอปเปิล แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะสอบสวนซัมซุงอย่างเป็นทางการห รือไม่ ทั้งสองบริษัทเองก็ปฏิเสธจะให้ข้อมูลในประเด็นนี้
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศาลเกาหลีใต้ตัดสินลงโทษทั้งแอปเปิล-ซัมซุงในคดีละเมิดสิทธิบัตร โดยสิทธิบัตรที่แอปเปิลถูกตัดสินว่าละเมิดซัมซุงคือส ิทธิบัตรด้าน 3G นั่นเอง
ที่มา - Wall Street Journal, Reuters


อ่านต่อ...