ก่อนที่ใครจะขายอุปกรณ์ที่มีการรับส่งคลื่นวิทยุในสห รัฐอเมริกา อุปกรณ์นั้นจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก FCC (คล้ายๆ กสทช. ของบ้านเรา) เสียก่อน ซึ่งในตอนนี้ Kindle Fire HD 4G นั้นยังไม่ผ่านการอนุมัติจาก FCC เลยทั้งๆ ที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้านั้นอาจเป็นเพร าะตัวโมเด็ม 4G ที่ Kindle Fire HD 4G ใช้นั้นเป็นตัวที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตัวโมเ ด็มนั้นบางพอที่จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องได้ ทำให้มันไม่เหมือนกับโมเด็ม 4G ตัวอื่นๆ ตามกฏหมายแล้ว บริษัทจะไม่สามารถโฆษณาอุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่านการตรวจส อบจาก FCC แต่จริงๆ ก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาตรงจุดนี้ได้ถ้าหากมีการกำกั บไว้ชัดเจนว่าอุปกรณ์นี้จะยังไม่วางจำหน่ายจริงๆ
Kindle Fire HD 4G จะยังไม่วางขายจนกว่าจะถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน แต่ข่าวนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนที่คิดจะสั่งซื้อล่วงหน ้าต้องหยุดคิดกันก่อนจะสั่งซื้อไปจริงๆ ครับ
ที่มา - Gizmodo


อ่านต่อ...