เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มจับตาแรงงาน China Labor Watch ออกมาแถลงข้อมูลว่าซัมซุงจ้างโรงงานจีนที่ใช้แรงงานเ ด็ก ซึ่งซัมซุงก็รับไปตรวจสอบ และผลออกมาว่าไม่พบแรงงานเด็ก แต่สภาพความเป็นอยู่ในโรงงานต่ำกว่ามาตรฐาน
ล่าสุดทางกลุ่ม China Labor Watch ออกมาแถลงข่าวอีกรอบ โดยระบุว่าโรงงานในจีนที่ซัมซุงจ้างผลิตสินค้าอีก 8 แห่ง (คนละแห่งกับโรงงานในข่าวแรก โรงงานชุดใหม่เป็นของบริษัท Tianjin Intops) ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
ตัวอย่างปัญหาได้แก่ การทำงานล่วงเวลามากกว่า 150 ชั่วโมงต่อเดือน (กฎหมายกำหนดให้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง), แรงงานต้องยืนทำงานวันละ 11 ชั่วโมง, ไม่อนุญาตให้พนักงานใส่รองเท้า, พนักงานหญิงถูกดูถูกทางวาจา เป็นต้น
ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีของทางซัมซุงต่อประเด็นนี้ครับ
ที่มา - BGR


อ่านต่อ...