บริษัทวิจัยสื่อ Media Measurement เข้าไปสำรวจความคิดเห็นในโลก social network หลังคณะลูกขุนมีมติตัดสินให้แอปเปิลชนะคดีซัมซูง ผลออกมาพบว่าภาพลักษณ์ของแอปเปิลกลับแย่ลง
Media Measurement สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 3-30 สิงหาคม มีการสนทนาเกี่ยวกับคดีนี้ 700,000 ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่บน Twitter แต่ก็มีส่วนที่เป็นคอมเมนต์สาธารณะบน Facebook อยู่บ้าง (ประมาณ 58,000 ครั้ง) ส่วนที่นำมาเปิดเผยละเอียดมีเฉพาะคอมเมนต์ใน Facebook Page ของแอปเปิล ที่แยกแยะออกมาได้ในทางลบกับแอปเปิลมากกว่าทางบวกอย่ างมีนัยยะสำคัญ (ดูกราฟประกอบ)
อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์ในทางลบต่อแอปเปิลไม่ได้แปลว่าซัมซุงได้รับค อมเมนต์ทางบวกมากกว่า เพราะทั้งสองบริษัทมีอัตราคอมเมนต์ทางลบใกล้เคียงกัน คือ 62%
ผลสรุปของ Media Measurement คือมาตรการของแอปเปิลกลับส่งผลในทางลบต่อกลุ่มแฟนอย่ างเหนียวแน่น ที่คอยโฆษณาผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลให้คนรู้จัก และปกป้องแอปเปิลจากคำวิจารณ์ เริ่มมีศรัทธาต่อแอปเปิลน้อยลงแล้ว
ที่มา - Media Measurement, Forbesอ่านต่อ...