ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีกับภัย พิบัติในหัวข้อ
"เปิดโลกไอทียุคใหม่ ก้าวข้ามภัยธรรมชาติ Beyond Natural Disaster with Power of IT"
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรชั้นนำของประเทศไทย นำโดย

  • ศาสตราจารย์ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
  • ดร.สมิทธ ธรรมสโรช
  • นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
  • และพันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้

เมื่อไอทีมีบทบาทอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน ภัยธรรมชาตที่ใกล้ตัวขึ้นทุกวัน ไอทีจะช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้อย่างไร? พบคำตอบได้ในงาน
โดยได้รับการสนับสนุนจาก

  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(MICT)
  • และ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ร่วมสนับสนุนหลักในการจัดสัมมนาครั้งนี้

จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการบริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อ สำรองที่นั่ง หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://it.rsu.ac.th/iteseminar2012 และ http://www.facebook.com/iteseminar2012
แล้วพบกันได้ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 12.00-16.30 น. ห้องออดิทอเรียม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
***ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นั่งมีจำนวนจำกัด พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน


อ่านต่อ...