ในระบบ EC2 ของอเมซอนนั้นแม้จะเปิดให้เราซื้อเครื่องเพิ่มเติมได ้ตามการใช้งานจริงแต่ก็ให้เราจ่ายเงินล่วงหน้าซื้อเว ลาเครื่องได้สูงสุดสามปีเพื่อรับส่วนลดตั้งแต่ 36% ถึง 71% ปัญหาสำหรับลูกค้าหลายราย คือ เมื่อจ่ายล่วงหน้ามาแล้วหลายครั้งกลับไม่ได้ใช้งานเว ลาที่ซื้อไว้จริง ทำให้เปลืองค่าช่วงเวลาเหล่านี้ไป และตอนนี้อเมซอนก็เปิดตลาดขายช่วงเวลาเหล่านี้ให้บริ การเพิ่มเติม
Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace เปิดให้ผู้ที่สำรองเวลาเครื่องเอาไว้สามารถนำเวลาสำร องเหล่านี้ออกมาขายได้ตามราคาที่ต้องการ นับเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเวลาประมว ลผลจาก EC2 ในราคาถูก โดยอเมซอนจะได้ค่าธรรมเนียมการขาย 12% จากยอดขาย ส่วนผู้ที่สำรองเครื่องไว้สามารถตั้งราคาได้เอง
อเมซอนสร้างกลไกที่จะใช้เครื่องให้ได้ประสิทธิภาพสูง สุดหลายแนวทาง ก่อนหน้านี้แนวทางที่สำคัญคือ Spot Instances ที่เปิดให้ลูกค้าตั้งราคาเครื่องที่อยากจ่ายได้เอง หากราคาประมูลสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ เครื่องก็จะถูกนำไปขายคนอื่น ทำให้เครื่องที่ว่างอยู่ถูกใช้งานตลอดเวลา แต่ลูกค้าอาจจะถูกปิดบริการเมื่อไหร่ก็ได้หากตั้งราค าไว้ต่ำเกินไป แนวทางการเลือกซื้อเครื่องที่ผู้อื่นสำรองไว้ที่อเมซ อนเพิ่มมาให้นี้จะทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีเครื่อ งให้ใช้งานอีกถึงช่วงเวลาใด
ที่มา - Amazonอ่านต่อ...