Blognone เคยลงข่าวของ IonMonkey : Javascript Engine ตัวใหม่ของ Firefox ไปนานจนหลายๆ คนลืมไปแล้ว (ผมก็ลืม) วันนี้มันเริ่มถูกใช้งานจริงใน Firefox 18 ที่ยังมีสถานะเป็น nightly อยู่

เว็บเบราว์เซอร์ของค่าย Mozilla เปลี่ยนเอนจินจาวาสคริปต์มาหลายตัว (จริงๆ มันเป็นตัวเดียวกันแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เลยเปลี่ยนชื่อบ่อย) เริ่มจาก SpiderMonkey ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัย Netscape, TraceMonkey เริ่มใช้ใน Firefox 3.1/3.5, J

อ่านต่อ...