ไมโครซอฟท์เปิดเผยรายละเอียด Office Home & Student 2013 RT ที่จะติดตั้งมากับอุปกรณ์รัน Windows RT สรุปได้ดังนี้
เป้าหมายของการพัฒนา Office บน ARM

ชุด Office บน ARM นี้มีพื้นฐานจาก Office ชุดเต็มสำหรับ x86/x64 เนื่องจากใช้โค้ดชุดเดียวกัน แต่ Office บน ARM ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ร ัน Windows RT ดังนี้

  • รองรับการสัมผัส
  • สามารถทำงานในโหมดแบตเตอรี่ได้นาน
  • เครื่องมี RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ และ SSD ขนาด 16 ถึง 32 กิกะไบต์
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยเฉพาะเครือข่าย 3G

ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนา Office บน ARM จึงเป็น
- ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยไมโครซอฟท์วางแนวทางให้แอพพลิเคชันต้องไม่เรียกซี พียูขึ้นมาทำงานโดยไม่จำเป็น อาทิ เคอร์เซอร์จะหยุดกระพริบในเวลาไม่กี่วินาทีหากผู้ใช้ ไม่ได้ใช้งานแอพพลิเคชัน หรือการใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ที่ชิปตัวเดียวรวมทุก อย่าง ทั้งซีพียู ชิปกราฟิก เน็ตเวิร์ค เป็นต้น (SoC) โดยการลดการเขียนอัลกอริทึมเพื่อตรวจจับความสามารถขอ งฮาร์ดแวร์ แต่ให้ตัวฮาร์ดแวร์ทำงานลักษณะนี้แทน- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ เมื่อ Office ตรวจจับได้ว่าไม่มีการใช้งานแอพพลิเคชันอยู่ ก็จะประเมินพื้นที่หน่วยความจำหลัก (RAM) ที่ถูกจองมาเก็บข้อมูลชั่วคราวว่าจะคืนกลับให้ระบบปฏ ิบัติการเท่าใด (ไม่ได้ใช้ memory paging ของตัวระบบปฏิบัติการ) หรือ การติดตั้งไฟล์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น ไฟล์อย่างเทมเพลตเอกสารที่ไม่ค่อยได้ถูกใช้งาน หรือชุด language pack ที่ไม่ได้ใช้จะถูกติดตั้งลงเครื่องตั้งแต่แรก เพื่อให้ประหยัดพื้นที่บน SSD- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครือข่ายที่ผู้ใช้ต้องเสียเงิน โดยใช้ฟีเจอร์ของ Windows 8 ที่มองว่า Mobile Broadband เป็นการเชื่อมต่อที่มีราคาแพง โดยหาก Windows 8 พบว่ากำลังใช้งานเครือข่ายที่เก็บเงินก็จะพยายามลดกา รใช้งานเครือข่ายลง หรือหากพบว่าเครื่องกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายแบบโรมมิ ่งหรือใช้เกิน data plan ก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานเครือข่ายไ ด้
ความแตกต่างระหว่าง Office ปกติ กับ Office บน ARM

และก็เป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้ ไมโครซอฟท์ได้กล่าวว่าถึง Office บน ARM จะรองรับการทำงานกับไฟล์เอกสารเหมือนกับ Office ปกติ แต่ก็มีบางสิ่งที่จะหายไป อาทิ

  • ชุดคำสั่งแมโคร ปลั๊กอิน ที่อยู่บนพื้นฐานของ ActiveX หรือจากนักพัฒนาภายนอก อาทิ Flash Video Playback
  • ฟีเจอร์เก่าที่เพื่อให้สนับสนุนกับการทำงานกับ Office เวอร์ชันเก่า อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขสมการที่ถูกสร้างจาก Equation Editor 3.0
  • การสร้าง Data Model บน Excel 2013 (PivotTables, QueryTables และ Pivot Charts ยังมีอยู่ตามเดิม)

ผู้ใช้จะได้ใช้ Office บน ARM เมื่อใด

ไมโครซอฟท์กล่าวว่าอุปกรณ์รัน Windows RT จะมาพร้อมกับ Office Home & Student 2013 RT เวอร์ชันพรีวิว ณ วันเปิดตัว Windows 8 อย่างเป็นทางการ คือ 26 ตุลาคม เมื่อ Office เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะปล่อยอัพเดตผ่าน Windows Update (ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลด) โดยคาดว่าผู้ใช้จะได้รับตัวอัพเดตช่วงต้นเดือนพฤษจิก ายนถึงเดือนมกราคมของปีหน้าขึ้นอยู่กับชุดภาษา สำหรับกำหนดการณ์อัพเดตโดยละเอียดนั้นบริษัทจะเปิดเผ ยในวันที่ 26 ตุลาคม
ที่มา: Office Next Blog


อ่านต่อ...