นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงความคืบหน้าการประมูลคลื่น 2.1GHz ว่ายังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ มาขอรับแบบฟอร์มเข้าร่วมการประมูลจนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ โดยขณะนี้มีบริษัทมาขอรับแบบฟอร์มไปแล้ว 15 ราย บริษัทที่สนใจเข้าประมูลจะต้องยื่นเอกสารขอเข้าร่วมป ระมูลในวันที่ 28 กันยายน
จากนั้น กสทช. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล และเริ่มการประมูลจริงในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ (สถานที่ประมูล ผมทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าจะจัดที่สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซ.8 ครับ)
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ กสทช.
รายชื่อบริษัททั้ง 15 รายได้แก่

 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 2. บริษัท แอดวานซ์ โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด
 3. บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด
 4. บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด
 5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด
 7. บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
 8. บริษัท เคเบิลไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด
 10. บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
 11. บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด12.บริษัท จาย่า ซ็อฟ วิชั่น จำกัด
 12. บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด
 13. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)อ่านต่อ...