เว็บ EE Times ได้รายงานถึงการประเมินต้นทุนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ iPhone 5 จาก TechInsights คาดว่าต้นทุนวัสดุและชิ้นส่วนของ iPhone 5 รุ่น 16GB น่าจะอยู่ที่ 167.50 ดอลลาร์ หรือประมาณ 5,150 บาท ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่ได้มีการรวมค่าประกอบ ค่าแรง และต้นทุนในการผลิตอื่น ๆ (เช่น R&D)
หากเปรียบเทียบกับต้นทุนชิ้นส่วนของ iPhone รุ่นเก่ากว่าแล้วจะพบว่าต้นทุนของ iPhone 5 สูงกว่า โดยต้นทุนชิ้นส่วนของ iPhone 4 อยู่ที่ 112 ดอลลาร์และ iPhone 4S อยู่ที่ 132.50 ดอลลาร์ (สำหรับตารางเปรียบเทียบชิ้นต่อชิ้น โปรดกดเข้ามาอ่านต่อ)
ที่มา - EE Times
หมายเหตุ: ก่อนหน้านี้เราเคยรายงานถึงต้นทุนวัสดุและชิ้นส่วนขอ ง iPhone รุ่นเก่า ๆ มาแล้ว แต่ข้อมูลนี้มาจาก iSuppli ซึ่งจะตีราคาต้นทุนเมื่อได้วิเคราะห์ชิ้นส่วนอย่างละ เอียดแล้ว เพราะฉะนั้นการตีมูลค่าต้นทุนวัสดุและชิ้นส่วนในครั้ งนี้อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่เคยเสนอมา (รายงานเดิมของ iPhone 4 และ iPhone 3GS)อ่านต่อ...