อยากโหลดแต่ไม่อยากตัดสปริงเดิมครับ
มีสปริงของตัวไหนที่เทียบกันได้บ้างครับ