Charlie Miller แฮ็กเกอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่เคยฝากผล งานไว้ทั้งในการแข่งขัน Pwn2Own และผลงานการแจ้งช่องโหว่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ทวีตเกี่ยวกับงานใหม่ในตำแหน่งหนึ่งในทีมด้านความปลอ ดภัยของทวิตเตอร์
สำหรับ Miller นั้นเคยทำงานเป็นเป็นนักวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยให้ กับ National Security Agency (NSA) โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยควา มปลอดภัยให้กับบริษัท Accuvant ด้วย
ที่มา - Softpedia, eSecurity Planet


อ่านต่อ...