Google Translate รองรับภาษาลาวเป็นภาษาที่ 65 ในรายการภาษาทั้งหมดแล้ว โดยยังมีสถานะเป็น "อัลฟ่า" ที่ต้องรอพัฒนาคุณภาพการแปลให้ดีขึ้น
กูเกิลยังเชิญชวนให้ผู้ใช้ที่เข้าใจภาษาลาว เข้าไปช่วยปรับปรุงคุณภาพการแปลโดยแนะนำคำแปลที่ถูกต ้องเข้าไปยังระบบ หรืออาจใช้ Google Translator Toolkit อัพโหลดคำแปลเข้าไปในระบบได้โดยตรงครับ (ผมเพิ่งรู้ว่ามีวิธีแบบนี้เหมือนกัน)

สำหรับคนที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการแปล กูเกิลบอกว่า

อ่านต่อ...