ณ เวลาราวๆ 16.40 น. มีคนพบว่า ในหน้าเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ มีมือดีไปเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ 3 ภาพ

  • ภาพแรกเขียนว่า "Hacked by Gleich zi Libertia... We don't need you.. Bring me democrazy !"
  • ภาพที่ 2 เขียนว่า "พวกเราคือ "Libertia" เราทำในสิ่งที่เราอยากทำ เพื่อรักษาเสรีภาพของเรา คุณไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมวัยรุ่นอยากพวกเรา เรามีชีวิต เรามีกฎของพวกเราเอง"
  • ภาพที่ 3 เขียนว่า "We're Libertia We do whatever we want, before we can. Don't dominant your teenager. We have our life, We have our rules"

พร้อมกันนี้พบว่าแฮกเกอร์ได้มีการประกาศล่วงหน้าเอาไ ว้แล้วในเพจ โหดสัส V2และในเวลาที่เขียนตอนนี้ (17.37 น.) พบว่าเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถเข้าช มเนื้อหาตามปกติ อย่างไรก็ดี พบทวีตของไทยรัฐกล่าวไว้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว และจะตามล่าตัวผู้กระทำอย่างแน่นอน
ดูภาพที่แฮกเกอร์ทำการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์กระทรวงศึก ษาธิการได้ที่ท้ายข่าว
ที่มา - drama-addict Facebook, @JFiZsอ่านต่อ...