W3C เผยร่างของ Web Cryptography API โดยเป็น JavaScript API ที่ทำหน้าที่เป็นฟีเจอร์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อม ูล ตัวอย่างการนำมาใช้งานเช่นการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ง านผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น โดยมันจะสร้างวิธีการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นระหว่างเบราว ์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์
อีกหนึ่งความสามารถของ API ตัวนี้คือมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิทธิ์ ในการอ่านและเขียนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสบน cloud ได้และมันยังยอมรับมาตรฐานอื่นๆ ในการเข้ารหัสเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างเบราว์เซ อร์และเซิร์ฟเวอร์นอกเหนือจาก SSL/TLS อีกด้วย
Web Cryptography Working Group ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบในการพัฒนายังเปิดรับข้อคิ ดเห็นสำหรับ API นี้อยู่ รวมถึงข้อผิดพลาดและฟีเจอร์เพิ่มเติมด้วย
ที่มา - H-Online


อ่านต่อ...