Vic Gundotra ผู้บริหารของกูเกิลออกมาเผยสถิติล่าสุดของ Google+ ในโอกาสครบรอบ 1 ปีที่เปิดให้คนทั่วไปใช้งาน

  • ยอดลงทะเบียนใช้งาน Google+ รวม 400 ล้านบัญชี
  • ยอดการใช้งานจริงต่อเดือน (monthly active users) 100 ล้านบัญชี (นับรวมเว็บและแอพ)

ในโอกาสเดียวกัน กูเกิลยังประกาศการซื้อบริษัท Nik Software ผู้สร้างแอพภาพถ่าย Snapseed บน iOS และซอฟต์แวร์ด้านการภาพถ่ายบน Mac OS X อีกด้วย (ยังไม่บอกว่าจะทำอะไรบ้างกับ Nik Software)
ที่มา - +Vic Gundotra, Nik Software, CNET


อ่านต่อ...