โมเดลธุรกิจของบริษัทคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจากการขายเคร ื่องมาขายบริการกันมากขึ้นเรื่อยๆ เดลล์เองแม้จะโตมาจากการขายพีซีก็อยู่ในแนวทางนี้เหม ือนกัน โดยวันนี้ Dell Services ประกาศเปิดให้บริการให้คำปรึกษาการวางระบบ Saleforce แล้ว โดยตอนนี้เดลล์ได้รับสถานะ Saleforce Platinum Partner มาแล้วจากการมีพนักงานที่ได้รับใบรับรองมากพอตามเงื่ อนไข
บริการที่เดลล์จะเปิดให้บริการ รวมตั้งแต่การวางระบบ, การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์, การเชื่อมระบบและย้ายระบบ, และการวางสถาปัตยกรรมของกลุ่มเมฆ
ที่มา - Dell


อ่านต่อ...