Fujifilm ออกเฟิร์มแวร์อัพเดตให้กล้องรุ่นท็อปอย่าง X-Pro1 ด้วย โดยมาในรุ่น 2.00 ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
การเปลี่ยนแปลงในเฟิร์มแวร์รุ่นใหม่มีรายละเอียดการป รับปรุงดังนี้
* ปรับปรุงเรื่อระบบโฟกัสอัตโนมัติ * เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโฟกัสอัตโนมัติให้ทำ งานได้ดียิ่งขึ้นในสภาพแสงต่างๆ ทั้งในที่แสงน้อยและแสงจ้า รวมถึงการปรับโฟกัสในระยะต่างๆให้สามารถถ่ายในระยะใก ล้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดมาโคร (เดิมหากไม่เปิดโหมดมาโคร จะถ่ายได้จากระยะอินฟินิตี้จนถึงใกล้ในระดับนึง และจะถ่ายได้ใกล้สุดของเลนส์เมื่อเปิดระบบมาโคร) * เพิ่มประสิทธิภาพในการปรับโฟกัสแบบแมนนวล * ปรับปรุงความเร็วของการปรับโฟกัสแบบแมนนวลเมื่อหมุนว งแหวนโฟกัสที่เลนส์ให้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อหมุนวงแหวนโฟกัสเพื่อปรับโฟกัสและมองภาพผ่านช่อ งมองภาพหรือจอ LCD หลังกล้องจะมองเห็นความชัดของจุดที่ใช้ในการปรับโฟกั สได้ง่าย โดยกล้องจะใช้การเปิดรูรับแสงกว้างสุดในขณะปรับโฟกัส เพื่อให้มีช่วงชัดลึกต่ำที่สุดและมองเห้นความชัดได้ง ่ายขึ้น * เพิ่มการขยายจุดปรับแมนนวลโฟกัสแบบ 3x เมื่อปรับโฟกัสแบบแมนวลใน X-Pro1 ผู้ใช้สามารถขยายจุดปรับโฟกัสเพื่อให้มองเห็นความชัด ได้ง่ายขึ้นโดยการกดที่แป้น Command Dial ในเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเพิ่มส่วนขยาย 3x มาเป็นตัวเลือกเพื่อให้มองจุดปรับโฟกัสได้กว้างขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ระหว่าง 10x หรือ 3x โดยเมื่อกดให้ขยายจุดโฟกัสแล้วก็หมุน Command Dial เพื่อเลือกระหว่าง 10x และ 3x * เพิ่มความเร็วในการประมวลผลภาพและการเขียนข้อมูล * ปรับปรุงการเขียนข้อมูลลงการ์ดบันทึกข้อมูลให้มีกระบ วนการที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นสองเท่า ( ขึ้นอยู่กับความเร็วการ์ด ) * เพิ่มความเร็วในการแสดงภาพหลังการบันทึก โดยเมื่อกดปุ่ม Playback หลังการถ่ายภาพจะสามารถแสดงภาพที่ถ่ายได้ในเวลาที่น้ อยกว่า 1 วินาที * เพิ่มฟังก์ชั่นอื่นๆ * เพิ่มตัวเลือก AUTO (6400) ในตัวเลือกความไวแสง ( ISO )
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ 2.0
ที่มา - Fujifilm


อ่านต่อ...