เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (17 กันยายน 2555) ศาลอุทธรณ์มีความเห็นเลื่อนการพิจารณาคดีที่กูเกิลโด นฟ้องร้องเรื่องการทำห้องสมุดดิจิทัล และกำลังพิจารณาสถานะของการฟ้องร้องเป็นกลุ่มของเหล่ าผู้แต่งหนังสือ
เป็นเวลามากกว่า 10 ปีมาแล้วที่กูเกิลได้ทำสำเนาหนังสือกว่า 20 ล้านเล่ม เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้สามารถค้นหาได้ผ่านทางบ ริการของกูเกิลเอง ทว่าโครงการนี้ต้องหยุดชะงักเมื่อผู้แต่งหนังสือหลาย รายได้ยื่นฟ้องกูเกิลฐานละเมิดลิขสิทธิ์ และเริ่มกระบวนการในชั้นศาลมาตั้งแต่ 7 ปีก่อน
กลุ่มผู้แต่งหนังสือซึ่งร่วมกันฟ้องกูเกิล เรียกร้องค่าเสียหายในคดีนี้ เป็นเงิน 750 ดอลลาร์ ต่อหนังสือ 1 เล่ม โดยหวังว่าการฟ้องร้องร่วมกันจะมีผลให้การดำเนินคดีห วังผลได้ดีกว่าการแยกกันต่างคนต่างฟ้อง อย่างไรก็ตามกูเกิลได้คัดค้านวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้ศาลอุทธรณ์พักการพิจารณาคดีเพื่อพิจารณาประเ ด็นการคัดค้าน
ที่มา - The Washington Times


อ่านต่อ...