Google Maps for Android ออกอัพเดตเล็กๆ แต่น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานไม่น้อย นั่นคือเวลาเราค้นหาสถานที่หรือค้นหาเส้นทาง ตัวแอพจะแสดง history ของสถานที่-เส้นทางเก่าที่เราเคยค้นมาก่อนด้วย ทำให้ผู้ใช้พิมพ์น้อยลงในกรณีที่ค้นหาสถานที่หรือเส้ นทางเดิมๆ ที่เคยค้นมาก่อนแล้ว (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น)
นอกจาก history ตอนค้นหาแล้ว แอพยังแสดงรายชื่อสถานที่ทั้งหมดในหน้า My Places โดยเพิ่มแท็บ Search เข้ามาด้วยครับ
ที่มา - Google Lat Longอ่านต่อ...