วันนี้ช่วงเช้า กสทช. จัดงานแถลงข่าว "นับถอยหลังการประมูล 3G คลื่น 2.1GHz" สิ่งที่แถลงคงไม่มีอะไรใหม่มากเพราะพูดกันมาเยอะแล้ว ที่เป็นของใหม่จริงๆ คือระบุว่าการประมูลจะเริ่มเวลา 10.00 น. ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 สถานที่คือสำนักงาน กสทช. ไม่ได้ไปจัดงานที่อื่น
สิ่งที่น่าสนใจของงานนี้คือมีตัวแทนของบริษัท Power Auctions ที่เป็นคนจัดการประมูลมาร่วมแถลงข่าวด้วย บริษัทมีสำนักงานอยู่ที่สหรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี 1995 มีประสบการณ์เรื่องการประมูลมากว่า 10 ปี จัดการประมูลมาแล้วมากกว่า 100 ครั้งทั่วโลก โดยไม่ได้ประมูลแค่คลื่นความถี่อย่างเดียว แต่รวมถึงการประมูลไฟฟ้า ก๊าซ สิทธิการทำเหมืองแร่ ฯลฯ ด้วย
บริษัท Power Auctions มีซอฟต์แวร์สำหรับประมูลที่ออกแบบมาสำหรับการประมูลแ บบ SMRA (simultaneous multiple-round ascending) อยู่แล้ว (อ่านรายละเอียดของวิธีการประมูลแบบ SMRA) ซึ่งบริษัทระบุว่าที่จัดการประมูลมาร่วม 11 ปี ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือโดนเจาะระบบระห ว่างการประมูล และหวังว่าการประมูลครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเช่นกั น

ตัวแทนจากบริษัท Power Auctions

บอร์ด กทค. แถลงข่าวนับถอยหลังสู่การประมูล


อ่านต่อ...