มูลนิธิวิกิมีเดีย ได้ประกาศว่าจะเผยแพร่ไฟล์บันทึกการค้นหาแบบนิรนาม (anonymous search log files) ของบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือ ทั้งวิกิพีเดียและโครงการอื่นๆ ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ฟรีอย่างไม่มีข้อจำกัด
ข้อมูลชุดดังกล่าวประกอบด้วยบันทึกการเสิร์ชทั้งหมดใ นแต่ละโครงการ (ไม่ผ่านการสุ่ม และยกเว้นการใช้งาน autocomplete) โดยที่ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ค้นหาแต่ละรายก ารได้ ข้อมูลนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก dumps.wikimedia.org/other/search/ โดยวางแผนว่า จะมีข้อมูลย้อนหลังให้ดาวน์โหลดได้อย่างน้อยสามเดือน เสมอ (วิกิมีเดียประกาศว่าเริ่มนำขึ้นทันทีวันต่อวัน แต่ล่าสุดได้มีการนำข้อมูลออกก่อนชั่วคราว)
ทางวิกิมีเดียคาดหวังว่า การเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้ จะเป็นประโยชน์กับชุมชนผู้แก้ไขโครงการวิกิต่างๆ ที่จะรับรู้ว่ามีหัวข้อใดที่อยู่ในความสนใจแต่ยังไม่ มีเนื้อหาเพียงพอ และจะช่วยในการปรับปรุงดัชนีการค้นหา (ที่วิกิมีเดียยอมรับว่า ยังทำงานได้แย่กว่าเครื่องมือค้นหาภายนอก) นอกจากนี้ วิกิมีเดียยังคาดหวังว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากภายนอกได้ค้นพบสิ่ง ที่น่าสนใจจากบันทึกการค้นหานี้ด้วย
วิกิมีเดียเลือกเผยแพร่ข้อมูลแบบ CC0 ซึ่งเป็นการอนุญาตให้งานกลายเป็นสาธารณสมบัติ นำไปใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ว่าวิกิมีเดียยังคงสนับสนุนให้มีการอ้างอิงที่มาข องข้อมูลก็ตาม
ที่มา - The Next Web, Wikimedia Foundation


อ่านต่อ...