News Image Thumbnail:หลังจากที่แอปเปิลปล่อยให้คนทั่วโลกได้ดาวน์โหลด iOS 6 ไปเรียบร้อยแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดูจะ "แย่ลง" ก็คือระบบแผนที่ของแอปเปิลเองที่เอามาแทนที่แผนที่ขอ งกูเกิลเดิมที่มีให้ใช้ตั้งแต่ iOS 5 ลงไป
ปัญหาที่ถูกวิจารณ์ก็คือ ตัวแผนที่ขาดความแม่นยำอย่างมาก ข้อมูลท้องถิ่นน้อยมากจนถึงไม่มีเลย ทางสำนักข่าว BBC ได้ยกตัวอย่างปัญหาจากผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร เช่น ไม่มีข้อมูลระบบขนส่ง เมืองบางเมืองหายไป ตำแหน่งสถานที่คลาดเคลื่อน หรือลองค้นหา "Manchester United Football Club" ผลการค้นหากลับแสดง "Sale United Football Club" หรืออย่างเมือง Colchester จะหายไปในกลุ่มเมฆเมื่อขยายแผนที่ลงไป
ข้างล่างเป็นตัวอย่างภาพที่ขาดรายละเอียดในบางพื้นที ่ของแผนที่แอปเปิล เปรียบเทียบกับแผนที่ของกูเกิล (ภาพจาก BBC)

มีอีกกรณีหนึ่งคือแผนที่ของแอปเปิลจัดหมวดผิด โดยเปลี่ยนหมวดในพื้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมือง Dublin ประเทศไอร์แลนด์ให้กลายเป็นหมวดสนามบิน จนทำให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกลาโหมคือ Alan Shatter ต้องส่งหนังสือ "เป็นการด่วน" แจ้งไปยังแอปเปิลเพื่อแก้ข้อผิดพลาดดังกล่าว (ที่มา) และบัญชีทวิตเตอร์ของท่าอากาศยาน Dublin ก็ได้ทวีตว่า "เผื่อใครจะสับสน สนามบินของเราไม่ได้ย้ายลงไปทางใต้"
ส่วนทาง TomTom ผู้ให้บริการแผนที่และระบบนำทาง หนึ่งในรายที่ป้อนข้อมูลให้กับแผนที่บน iOS 6 ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องปัญหาเหล่านี้กับทาง BBC โดยกล่าวว่า TomTom นั้นให้ข้อมูลที่เป็นเพียงแผนที่พื้นฐานเท่านั้น ส่วนเรื่องประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่ กับผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เอาข้อมูลของ TomTom ไปใช้ (น่าจะหมายถึงแอปเปิลและผู้ผลิตอุปกรณ์นำทางบริษัทอื ่นๆ ด้วย)
จากปัญหาแผนที่ของแอปเปิลแสดงให้เห็นว่ามันยังห่างชั ้นกับแผนที่ของกูเกิลอยู่อีกมาก และแอปเปิลยังต้องทำงานหนักอีกมากทีเดียว
ที่มา - BBC


อ่านต่อ...