ไมโครซอฟท์เริ่มโครงการเพื่อสังคม YouthSpark โดยมีเป้าหมายคือช่วยเหลือเยาวชนทั่วโลกกว่า 300 ล้านคนที่ยังขาดโอกาสด้านการศึกษา โอกาสทางธุรกิจ และโอกาสในชีวิตด้านอื่นๆ
YouthSpark เป็นชื่อของแนวทางแบบกว้างๆ ที่ไมโครซอฟท์จะลงมาดันเต็มตัว มันประกอบด้วยโครงการย่อยๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงโครงการอย่าง Imagine Cup, DreamSpark และ BizSpark ที่เคยทำมาก่อนแล้วด้วย
โครงการย่อยที่ประกาศเพิ่มได้แก่

  • Office 365 for EDU แจก Office 365 ให้ภาคการศึกษาใช้ฟรี
  • Skype in Classroom ช่วยให้ครูสื่อสารกับนักเรียนต่างพื้นที่ได้ง่ายขึ้น
  • Give For Youth โครงการให้ทุนแก่เยาวชนที่อยากทำโครงการ คล้ายกับ Kickstarter
  • Innovate For Good ชุมชนสำหรับเยาวชนที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

YouthSpark มีระยะเวลาเบื้องต้น 3 ปี จับกลุ่มเยาวชนตั้งแต่อายุ 6-24 ปี
ที่มา - TechNet, TechNet (2)


อ่านต่อ...