การทางรถไฟสวิตเซอร์แลนด์โวย แอปเปิลลอกแบบนาฬิกาที่เป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟไปไ ว้ในแอพ Clock ของ iPad โดยไม่ได้รับอนุญาต
นาฬิกานี้ถูกออกแบบโดย Hans Hilfiker ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานีรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งลิขสิทธิ์ของนาฬิกาแบบนี้เป็นของการทางรถไฟสวิตเ ซอร์แลนด์
ที่มา - MacRumors
มาถึงตรงนี้ หลายคนคงคิดเหมือนผมว่า Good Artist Copy, Great Artist Steal...อ่านต่อ...