คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อกล่าวหากับบริษัทไมโครซอฟท์และเอชพีในข้อห ามีความพยายามในการเลี่ยงภาษี โดยสำหรับไมโครซอฟท์ คณะกรรมาธิการระบุว่ามีความพยายามในการที่จะโอนย้ายท รัพย์สินไปยังบริษัทลูกในประเทศอื่น เช่น ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนเอชพีนั้นใช้วิธีในการทำธุรกรรมยืมเงินจากต่างปร ะเทศในการเลี่ยงภาษี
สำหรับเอชพีนั้นออกมาระบุว่าทุกอย่างดำเนินไปตามหลัก การ ส่วนไมโครซอฟท์ออกมาระบุว่าเป็นผลจากลักษณะของการดำเ นินธุรกิจที่ต้องมีบางส่วนดำเนินการที่ต่างประเทศ
ที่มา: Irishtimes, NECN


อ่านต่อ...